Tafel reserveren
  • boulevard zeezijde 9
  • 2225 BB Katwijk aan zee
  • 071 40 165 63
Tegenover boulevard 34 Tafel reserveren

Huisregels

HUISREGELS Surf en Beach

 U bent van harte welkom bij Surf en Beach. Om een prettige en veilige sfeer te bevorderen hanteren wij duidelijke huisregels. Als u Surf en Beach betreedt gaat u akkoord met de volgende huisregels: 

- Volg de aanwijzingen van ons personeel op

- Respecteer elkaar en elkaars eigendommen:
*Geen hinderlijk gedrag
*Geen lawaai of overlast voor de andere (bad)gasten
*Geen racisme of beledigingen
*Geen ongewenste intimiteiten
*Laat geen afval op of rond uw ligplaats, gebruik de afvalzakken/ -bakken
*Voor sigaretten geldt, doven en wegdoen in de asbakken
*Denk bij het verlaten van ons paviljoen aan de buren en inwoners

- Het is verboden om:
*Drugs in bezit te hebben, te gebruiken of te verhandelen
*Wapens of andere voorwerpen die als wapen gebruikt kunnen worden, in bezit te hebben
*Diefstal of vernielingen te plegen
*Geweld te gebruiken, met geweld te dreigen of andere vormen van agressie

- Het is niet toegestaan om:
*Eigen drank of etenswaren binnen of op het buitenterras te nuttigen
*Binnen in het paviljoen te roken
*Glaswerk mee te nemen buiten de grenzen van het terras

- In geval van feesten en partijen
*Eventuele schades die voortvloeien uit ‘niet normaal’ gebruik of opzettelijk vernielen van de faciliteiten/ goederen zullen worden verhaald op de opdrachtgever
*In geval van diefstal/verlies is Surf en Beach niet aansprakelijk, tenzij afspraken zijn gemaakt over het veilig bewaren van (enkele) spullen

- De organisatie behoudt zich het recht voor bezoekers te weigeren zonder opgaaf van reden
- Het nuttigen van eigen meegebrachte consumpties is niet toegestaan
- Nooduitgangen / deuren dienen te allen tijde vrij gelaten te worden
- Consumptie p.p. is verplicht
- Geen banken bezet houden tijdens het zwemmen/wandelen d.m.v. tassen op de plekken achterlaten
- Honden zijn niet toegestaan in het paviljoen, wel op het terras
- Honden mogen op het terras niet op een stoel, bank of op schoot
- Geen zwembadjes/campingbedjes/fietsen etc. op het terras of op het looppad
- Fietsen uitsluitend boven het bord in het zand op de oprit of op de boulevard parkeren
- Wij reserveren standaard binnen, indien er plek buiten is kunt u uiteraard buiten zitten na overleg met bediening
- Bij het verhuizen naar een andere tafel dit graag aan de bediening vermelden
- Strandbarbecue reserveren wij buiten (plek is afhankelijk van de wind)
- Surf en Beach is niet verantwoordelijk voor het opladen van telefoons/fietsen etc.
- Schade aan of verlies van eigendommen is voor eigen risico, de organisatie stelt zich hier niet voor aansprakelijk
- De afhaal wordt in het geval van grote drukte gesloten (gedurende de zomer)

Als u de huis- en gedragsregels overtreedt, mag u door een medewerker meteen worden verwijderd. Constatering van strafbare feiten wordt te allen tijde bij de politie gemeld

 Verder, wij verkopen:
< 18 jaar geen alcohol
< 18 jaar geen sterke drank
< 18 jaar geen tabak

Bij twijfel zal om legitimatie gevraagd worden!

Vraag informatie aan