tafel reserveren
 • boulevard zeezijde 9
 • 2225 BB Katwijk aan zee
 • 071 40 165 63
Tegenover boulevard 34 tafel reserveren

Huisregels

U bent van harte welkom bij Surf en Beach. Om een prettige en veilige sfeer te bevorderen hanteren wij duidelijke huisregels. Als u Surf en Beach betreedt gaat u akkoord met de volgende huisregels: 

Volg de aanwijzingen van ons personeel op.

Respecteer elkaar en elkaars eigendommen:

 • Geen hinderlijk gedrag
 • Geen lawaai of overlast voor de andere (bad)gasten
 • Geen racisme of beledigingen
 • Geen ongewenste intimiteiten
 • Laat geen afval op of rond uw ligplaats, gebruik de afvalzakken/ -bakken
 • Voor sigaretten geldt, doven en wegdoen in de asbakken
 • Denk bij het verlaten van ons paviljoen aan de buren en inwoners

Het is verboden om:

 • Drugs in bezit te hebben, te gebruiken of te verhandelen
 • Wapens of andere voorwerpen die als wapen gebruikt kunnen worden, in bezit te hebben
 • Diefstal of vernielingen te plegen
 • Geweld te gebruiken, met geweld te dreigen of andere vormen van agressie

Het is niet toegestaan om:

 • Eigen drank of etenswaren binnen of op het buitenterras te nuttigen
 • Binnen in het paviljoen te roken
 • Glaswerk mee te nemen buiten de grenzen van het terras

In geval van feesten en partijen:

 • Eventuele schades die voortvloeien uit ‘niet normaal’ gebruik of opzettelijk vernielen van de faciliteiten/ goederen zullen worden verhaald op de opdrachtgever
 • In geval van diefstal/verlies is Surf en Beach niet aansprakelijk, tenzij afspraken zijn gemaakt over het veilig bewaren van (enkele) spullen

Overig:

 • De organisatie behoudt zich het recht voor bezoekers te weigeren zonder opgaaf van reden
 • Het nuttigen van eigen meegebrachte consumpties is niet toegestaan
 • Nooduitgangen / deuren dienen te allen tijde vrij gelaten te worden
 • Consumptie p.p. is verplicht
 • Geen banken bezet houden tijdens het zwemmen/wandelen d.m.v. tassen op de plekken achterlaten
 • Honden zijn niet toegestaan in het paviljoen, wel op het terras
 • Honden mogen op het terras niet op een stoel, bank of op schoot
 • Geen zwembadjes/campingbedjes/fietsen etc. op het terras of op het looppad
 • Fietsen uitsluitend boven het bord in het zand op de oprit of op de boulevard parkeren
 • Wij reserveren standaard binnen, indien er plek buiten is kunt u uiteraard buiten zitten na overleg met bediening
 • Bij het verhuizen naar een andere tafel dit graag aan de bediening vermelden
 • Strandbarbecue reserveren wij buiten (plek is afhankelijk van de wind)
 • Surf en Beach is niet verantwoordelijk voor het opladen van telefoons/fietsen etc.
 • Schade aan of verlies van eigendommen is voor eigen risico, de organisatie stelt zich hier niet voor aansprakelijk
 • De afhaal wordt in het geval van grote drukte gesloten (gedurende de zomer)

Als u de huis- en gedragsregels overtreedt, mag u door een medewerker meteen worden verwijderd. Constatering van strafbare feiten wordt te allen tijde bij de politie gemeld.

Verder, wij verkopen:

 • < 18 jaar geen alcohol
 • < 18 jaar geen sterke drank
 • < 18 jaar geen tabak

Bij twijfel zal om legitimatie gevraagd worden!

Vraag informatie aan