• boulevard zeezijde 9
 • 2225 BB Katwijk aan zee
 • 071 40 165 63
Tegenover boulevard 34

Winteractie

Algemene Voorwaarden
Winteractie Surf en Beach

Iedereen die een leuke, ludieke, gekke foto maakt bij onze skilift en deze post op Facebook of Instagram en 4 vrienden tagt kan kans maken op een gratis skipas voor 6 dagen voor 1 persoon. Bewaar uw kassabon van de skipas zodat u deze bij winst aan ons kan overhandigen.

Via Facebook kan je meedoen met deze winactie door de foto te plaatsen onder ons filmpje in een reactie en 4 vrienden te taggen. Via Instagram kan je meedoen door een foto te plaatsen met de #winsurfenbeach en 4 vrienden en Surf en Beach te taggen.

Je kunt meedoen met deze actie door een foto te posten op Facebook of Instagram, met het posten van de foto voldoe je aan en accepteer je de volgende voorwaarden:

 •        Minimale leeftijd 18 jaar;
 •        Je mag niet onder curatele staan;
 •        Je moet beschikken over een geldig Nederlands legitimatiebewijs zoals een paspoort, Nederlandse identiteitskaart, rijbewijs of identiteitsbewijs voor vreemdelingen;
 •        Surf en Beach is niet aansprakelijk voor kennelijke onjuistheden in vermeldingen op de site;
 •        Over de uitslag kan niet gecorrespondeerd worden;
 •        Om deel te nemen moeten alle gegevens die gevraagd worden voor inschrijving ingevuld worden;
 •        Deelnemers kunnen een skipas winnen voor 6 dagen skiën;
 •        De prijs is een 6-daagse skipas alle andere bijkomende zaken vallen niet onder de prijs;
 •        De originele kassabon moet worden ingeleverd binnen 2 weken na de bekendmaking;
 •        Deelname aan de actie is gratis;
 •        De winnaar wordt gekozen door een onafhankelijke jury;
 •        Als blijkt dat de winnaar niet voldoet aan een van de voorwaarden, is de prijs ongeldig en wordt deze niet meer uitgereikt;
 •        Prijswinnaar kan gevraagd worden om medewerking te verlenen aan promotionele activiteiten verband houdend met de gratis skipas zoals foto- of filmopnamen en interviews;
 •        Surf en Beach behoudt zich het recht voor om zonder opgaaf van redenen deelnemers uit te sluiten van deelname, in het bijzonder wanneer zij niet voldoen aan de deelnamevoorwaarden. Surf en Beach is niet aansprakelijk indien een deelnemer om welke reden dan ook van deelname wordt uitgesloten;
 •        Met uw inschrijving verklaart u zich ermee akkoord dat Surf en Beach gebruik kan maken van uw gegevens voor marketingdoeleinden voor haarzelf. Uw gegevens worden niet verkocht aan derden. Uitsluitend op uw uitdrukkelijk, schriftelijk en/of per e-mail gedane verzoek, worden uw gegevens niet aangewend voor de voornoemde doeleinden en worden deze niet opgeslagen als databankinformatie. Alle persoonsgegevens die in het kader van de winactie van deelnemers worden verkregen worden in overeenstemming met de geldende privacywetgeving behandeld;
 •        De (intellectueel eigendoms) rechten met betrekking tot deze website, waaronder begrepen de rechten op de teksten, afbeeldingen, vormgeving, databestanden, foto’s en overig (stilstaand en/of bewegend) beeldmateriaal, geluidsmateriaal, formats, software, merken (inclusief domeinnamen) en overige goederen berusten bij Surf en Beach, haar licentiegevers en/of haar partners. Het is niet toegestaan enig inbreuk op deze rechten te (doen) maken.

Privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring van Surf en Beach, ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 663 651 63. Deze privacyverklaring heeft betrekking op de gegevensverwerking van Surf en Beach.

Surf en Beach respecteert de privacy van alle deelnemers. Wij dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie, die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Deze privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op de diensten van Surf en Beach. U dient zich ervan bewust te zijn dat Surf en Beach niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites, die via een link op onze website bereikbaar zijn. Wij raden u aan bij het via onze website benaderen van websites van derden telkens de privacy statement en disclaimer van die andere website te raadplegen. U kunt zien dat u niet meer op onze website bent als de URL is gewijzigd.

Wanneer u zich aanmeldt via de site van Surf en Beach, vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden opgeslagen in het systeem van Surf en Beach en alleen gebruikt voor eigen doeleinden.

Uw persoonsgegevens kunnen ook door Surf en Beach worden gebruikt om u te informeren over producten en -diensten van onze partners. U kunt het ontvangen van Surf en Beach -mailings te allen tijde stopzetten via de in de betreffende mailing aangegeven methode.

Uw persoonsgegevens worden in beginsel alleen gebruikt door Surf en Beach. Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet aan derden zonder uw toestemming, tenzij wij daartoe verplicht zijn op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak.

U heeft te allen tijde de mogelijkheid om uw persoonsgegevens in te zien, te veranderen, of te verwijderen. In dat geval kunt u contact met ons opnemen. Indien u op enig moment geen prijs meer stelt op het ontvangen van informatie per email, dan kunt u zich te allen tijde afmelden middels de link onderaan de betreffende email.

Bewaartermijn: Surf en Beach bewaart uw gegevens niet langer dan voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld en verwerkt.

Wijzigingen: Deze privacyverklaring kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd bij wijzigingen in de bedrijfsvoering van de Kamer van Koophandel. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

 

Informatie - Vragen, opmerkingen of klachten over deze prijs kunnen worden gericht aan:

Surf en Beach

Boulevard Zeezijde 9
2225 BB Katwijk

info@surfenbeach.nl